Archive for Wiadomo??ci24

Wypadek w Rybniku. Ranny motocyklista i jego pasa??er

Dzi?? oko??o godziny 19, na ulicy Reymonta w Rybniku dosz??o do powa??nego wypadku, w kt??rym poszkodowane zosta??y dwie osoby.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/15245,citmedia.pl

Comments

Niezwyk??y park miniatur w Inwa??dzie

Marzysz, by zobaczy?? np. wszystkie staro??ytne budynki na ??wiecie, a nie masz pieni??dzy? To proste! Teraz ju?? nie musisz daleko wyje??d??a??. Wystarczy uda?? si?? na po??udnie do Inwa??du, gdzie istnieje jeden z kilku park??w miniatur w Polsce.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/15231,citmedia.pl

Comments

Wa??brzyski pustostan

Trwaj?? protesty mieszka??c??w nielegalnie zajmuj??cych lokale w Wa??brzychu. G??od??wk?? przeprowadza??o kilkana??cie kobiet, ale w podobnej sytuacji jest oko??o 360 rodzin. Jakie mog?? by?? przyczyny takiego stanu?

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/14947,citmedia.pl

Comments

Chorwacka pere??ka – wyspa Vis

Vis to jedna z najdalej oddalonych od l??du chorwackich wysp. Ukryta za innymi, skrywa swe pi??kne zatoczki i urokliwe krajobrazy – wszystko to sprawia, ??e wystarczy odwiedzi?? to urocze miejsce raz, aby p????niej powraca?? tam wielokrotnie!

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/14946,citmedia.pl

Comments

MMS: Wypadek w Zdu??skiej Woli

Do gro??nego wypadku dosz??o w Zdu??skiej Woli. Jad??cy motocyklista uderzy?? w osobowego mercedesa.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/14938,citmedia.pl

Comments

« Previous entries Next Page » Next Page »