Archive for walka

IO w Pekinie: ‘Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju’.

Igrzyska Olimpijskie w Pekinie a sprawa Tybetu

Wszyscy ludzie rodzÄ… siÄ™ równi pod wzglÄ™dem swej godnoÅ›ci i swych praw. SÄ… oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postÄ™pować wobec innych w duchu braterstwa – Powszechna Deklaracja Praw CzÅ‚owieka.

Read the rest of this entry »

Comments