Archive for Og??lne

EDUKACJA REGIONALNA W GIMNAZJUM NR 1 W REDZIE

W Gimnazjum nr 1 w Redzie szczeg??ln?? uwag?? po??wi??ca si?? w rozwijaniu zainteresowa?? korzeniami i kultur?? regionaln??.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/15269,citmedia.pl

Comments

taniec

Prosty wiersz o odczuciach podczas ta??ca. 🙂

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/15268,citmedia.pl

Comments

132 lata Ochotniczej Stra??y Po??arnej w D??browie

S?? wsz??dzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc, czy to w czasie po??aru, czy powodzi. Maj?? te?? swoje miejsce w kultury ludowej, bo nie raz przyczynili si?? do jej szerzenia. Dzi?? w odr????nieniu od wielu ciesz?? si?? szacunkiem ca??ego naszego spo??ecze

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/15266,citmedia.pl

Comments

Danielnik ??? historia zbrodni???

Takich miejsc, jak Danielnik jest niezliczona ilo????. Przypominaj?? o b??lu i tragediach niewinnych ludzi i tym, co zaznali w czasie II wojny. Jak??e to przykre, ??e, jak pisze w ???Medalionach??? Zofia Na??kowska to ???ludzie – ludziom zgotowali ten lo

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/15267,citmedia.pl

Comments

CK Agora: Festiwal ??piewaj??cych Przedszkolak??w ju?? w kr??tce

Rozpocz????y si?? zapisy do XXIII Festiwalu ??piewaj??cych Przedszkolak??w. Przegl??d tw??rczo??ci i talent??w najm??odszych wykonawc??w jest dla wi??kszo??ci uczestnik??w pierwszym wyst??pem, debiutem na scenie z nag??o??nieniem, ??wiat??ami i bajkow?? scenografi??, przed kilkusetosobow?? publiczno??ci??.

czytaj dalej

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.citmedia.pl/node/15262,citmedia.pl

Comments

« Previous entries Next Page » Next Page »