Archive for Monachium 1958

Monachium 1958 – Nigdy nie umiera Ten, kto żyje w pamiÄ™ci innych!

Monachium 1958
Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodziÅ‚ siÄ™ z tym, czego nie jestem w stanie zmienić. Daj mi siÅ‚Ä™, bym zmieniÅ‚ to, co zmienić mogÄ™. Daj mi mÄ…drość, bym odróżniÅ‚ jedno od drugiego… Nie ukrywam tego, że życie niejednokrotnie zmusza nas do poważnych przemyÅ›leÅ„, nie ukrywam, że wiele razy ze Å‚zami w oczach, z goryczÄ… w gÅ‚osie, pytaÅ‚em „Boże dlaczego!?”. Wielu spoÅ›ród żyjÄ…cych zasÅ‚uguje na Å›mierć, a niejeden z tych, którzy umierajÄ…, zasÅ‚uguje na życie. Powodem do tego, by powiedzieć sobie „stop”, by przemyÅ›leć wiele spraw, zatrzymać siÄ™ na chwilÄ™, dla nas Kibiców Manchesteru United, którzy w dzisiejszym dniu wszyscy trzymamy siÄ™ za dÅ‚onie tworzÄ…c tÄ… niepowtarzalnÄ… atmosferÄ™, jest 50. rocznica najwiÄ™kszej tragedii w historii Manchesteru United. Przeraża mnie to, że jedna Å›mierć to tragedia, milion – to statystyka. My z takim stwierdzeniem zdecydowanie siÄ™ nie zgadzamy i wÅ‚aÅ›nie dziÅ› oddamy hoÅ‚d osobom, dla których 6 lutego 1958 roku okazaÅ‚ siÄ™ dniem tragicznym, dniem, w którym już na zawsze zamknÄ™li oczy…
Read the rest of this entry »

Comments

50 lat po tragedii…

Monachium 1958
Manchester United – jeden z najwiÄ™kszych i majÄ…cych najbogatszÄ… historiÄ™ ze wszystkich klubów Anglii. Duma caÅ‚ej Europy i sposób na życie wielu ludzi, nie tylko mowa tutaj jest o piÅ‚karzach, trenerach czy nawet o pracownikach tego klubu. Rozchodzi siÄ™ głównie o setki milionów ludzi na caÅ‚ym Å›wiecie, którzy dokÅ‚adnie przez 106 lat, z pokolenia na pokolenie bacznie przyglÄ…dali siÄ™ poczynaniom graczy z Old Trafford. I nie ważne kto kim byÅ‚: prezesem wielkiego koncernu, urzÄ™dnikiem, lekarzem, kibicem wspierajÄ…cym drużynÄ™ na stadionie, czy nauczycielem. Ważne dla nich byÅ‚o to, która drużyna wygra dzisiaj mecz i nikt z nich nigdy nie miaÅ‚ wÄ…tpliwoÅ›ci, że bÄ™dzie to wielki Manchester United. Dla samych dziaÅ‚aczy, piÅ‚karzy i zawodników firma ta jest jednÄ… wielkÄ… rodzinÄ…, bez której nie mogliby żyć… I pomyÅ›leć tylko, że poczÄ…tki tej drużyny wiążą siÄ™ z tym, że robotnicy z przeÅ‚omu XIX i XX wieku zapoczÄ…tkowali go tylko i wyÅ‚Ä…cznie dla rozrywki po pracy. KilkanaÅ›cie lat później ekipa ta walczyÅ‚a z najlepszymi w Anglii o Mistrzostwo Kraju i w przeciÄ…gu dziesiÄ…tek lat stawaÅ‚a siÄ™ coraz wiÄ™kszÄ… potÄ™gÄ…. ZdawaÅ‚oby siÄ™, że ekipa z tyloma wartoÅ›ciami, dziaÅ‚alnoÅ›ciami charytatywnymi, tak wspaniaÅ‚Ä… historiÄ… i wszelakimi tytuÅ‚ami nie może mieć żadnych niepowodzeÅ„, sÄ… skazani na sukces i zwyciÄ™stwo. Niestety… Klub ten ma w zasobach swojej ponad 100-letniej tradycji bardzo dramatyczne wydarzenie, o której bÄ™dzie mowa w tym artykule.
Read the rest of this entry »

Comments

Wandalizm na Old Trafford – szczyt bezczelnoÅ›ci?

Wandalizm na Old Trafford
Nasz redakcyjny kolega – Siberus, zamieÅ›ciÅ‚ na swoim blogu informacjÄ™, która zapewne wstrzÄ…Å›nie każdym prawdziwym kibicem United.

Chuligaństwo naprawdę już nie zna granic, a już takie coś jak niszczenie czegoś co ma upamiętniać wielką tragedię to już całkowity brak szacunku.

Przekonali się o tym kibice i wszyscy inni związani z Manchesterem United. Otóż parę dni przed 50-tą rocznicą tragedii w Monachium wandale pojawili się pod stadionem Czerwonych Diabłów uzbrojeni w pistolety do paintballa, pozostawiając parę śladów na pamiątkowej tablicy.

Read the rest of this entry »

Comments