Archive for hokej

Serwis dla dziennikarzy – warto zajrzeć!

Serwis działający od listopada 2007 roku, poważnie traktujący o dziennikarstwie. Nie musi i nie jest konkurencją dlaWiadomości24pl , ale warto do niego zajrzeć, choćby dla porównania rozwiązań w nim zastosowanych. Mnie się spodobał.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://citmedia.pl/serwis-dla-dziennikarzy-warto-zajrze%C4%87,citmedia.pl

Comments

Małopolska nie dostanie miliarda euro z UE

SpoÅ›ród 43 projektów zwiÄ…zanych z ochronÄ…Å›rodowiska i gospodarkÄ… Å›ciekowÄ…, które miaÅ‚y być finansowane zpieniÄ™dzy unijnych w MaÅ‚opolsce, na nowej liÅ›cie MinisterstwaRozwoju Regionalnego utrzymaÅ‚y siÄ™ zaledwie dwa – niepokoi siÄ™"Polska Gazeta Krakowska".

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://citmedia.pl/ma%C5%82opolska-nie-dostanie-miliarda-euro-z-ue,citmedia.pl

Comments

Bioenergoterapia jest dla ludzi – fakty i mity

Czy nadal będziemy uważać bioenergoterapię za oszustwo? W dzisiejszym świecie wiemy o niej niewiele. Gdy już o niej usłyszymy, to zwykle z reportażu o kolejnym naciągaczu, który wyrządził więcej krzywdy niż pomógł. Jak jest naprawdę?

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://citmedia.pl/bioenergoterapia-jest-dla-ludzi-fakty-i-mity,citmedia.pl

Comments

Wiadomości24.pl rozmawiają o Sieradzu z prezydentem Jackiem Walczakiem

11 stycznia 2008 roku dziennikarze WiadomoÅ›ci24.pl, przeprowadzili wywiad z prezydentem miasta Sieradza – Jackiem Walczakiem. PytaliÅ›my o mijajÄ…cy rok, próbowaliÅ›my wspólnie ocenić mijajÄ…ce 365 dni. PytaliÅ›my też o plany na przyszÅ‚ość.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://citmedia.pl/wiadomo%C5%9Bci24pl-rozmawiaj%C4%85-o-sieradzu-z-prezydentem-jackiem-walczakiem,citmedia.pl

Comments

Artykuł siedemdziesiąt siedem

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany” (art. 77 Kodeksu wykroczeń). Moim zdaniem, karanie na tej podstawie „za wyprowadzanie psa bez smyczy” jest nadinterpretacją.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://citmedia.pl/artyku%C5%82-siedemdziesi%C4%85t-siedem,citmedia.pl

Comments

« Previous entries Next Page » Next Page »