Archive for futbol

Zwróćcie nam naszą grę!

Zwróćcie nam naszą grę!
Popularna telewizja Sky Sports rozpoczęła niedawno prace nad serią reportaży, które mają odsłonić problem angielskiego futbolu. Specjalnie oddelegowana ekipa redaktorów rozjechała się po kraju i przyjrzała się bliżej rozgrywkom młodzieżowym na szczeblu amatorskim i profesjonalnym. Kamerzystów i redaktorów nie interesowali jednak zawodnicy i wydarzenia boiskowe, lecz rodzice i szkoleniowcy młodziutkich piłkarzy.
Read the rest of this entry »

Comments

Piłka nożna: fakty i mity

Piłka nożna: fakty i mity
Gdy piÄ…tek wita nas datÄ… 13-ego, ludzie wpadajÄ… w istny popÅ‚och i przez caÅ‚y dzieÅ„ sÄ… niezwykle ostrożni, aby tylko nie dopadÅ‚ ich pech. Gdy widzÄ… kominiarza – Å‚apiÄ… siÄ™ za guziki, bo majÄ… nadziejÄ™, że przyniesie im to szczęście. Starożytni wierzyli natomiast, że zaćmienie sÅ‚oÅ„ca to kara, jakÄ… zesÅ‚ali na nich rozzÅ‚oszczeni bogowie. Ludzie sÄ… w stanie uwierzyć we wszystko, co siÄ™ im wmawia, nawet w obecnych, jakże ‘oÅ›wieconych’ czasach, ponieważ dziÄ™ki mediom sztuka manipulacji tÅ‚umów przynosi skutek. Można nawet powiedzieć, że ma siÄ™ coraz lepiej. PiÅ‚ka nożna, jako najpopularniejszy sport na Å›wiecie i ważna część życia ogromu ludzi, niesie ze sobÄ… wiele faÅ‚szywych przekonaÅ„ i mitów zakorzenionych w wiÄ™kszoÅ›ci umysłów.
Read the rest of this entry »

Comments

Krok uczciwego jest głośny…

Narkotyki, doping w sporcie

Wyżej, szybciej i dalej – nie tylko to liczy siÄ™ w sporcie. Uczciwe współzawodnictwo to bezcenny element caÅ‚oÅ›ci, na którÄ… skÅ‚adajÄ… siÄ™ gra zespoÅ‚owa i indywidualny wkÅ‚ad jednostek, oraz szkoÅ‚a fundamentalnych wartoÅ›ci naszego spoÅ‚eczeÅ„stwa. – MiÄ™dzynarodowy Komitet Fair Play

Read the rest of this entry »

Comments

O historii piłki nożnej słów kilka…

Historia piłki nożnej, historia futbolu
Przynajmniej co cztery lata poÅ‚owa ludzkoÅ›ci, która posiada telewizor zamienia siÄ™ w publiczność telewizyjnÄ…. W naszych czasach trudno znaleźć zjawisko, które przyciÄ…ga tylu ludzi przed szklany ekran. Jest to oczywiÅ›cie futbol. PiÅ‚karze sÄ… bardziej rozpoznawani niż naukowcy, artyÅ›ci czy nawet politycy. Inne dyscypliny mogÄ… tylko pomarzyć o takiej popularnoÅ›ci. Wyznawców futbolu na Å›wiecie jest wiele, rzekÅ‚bym, że miliardy. Wszyscy wyznajÄ… tÄ… samÄ… wiarÄ™ jakÄ… jest piÅ‚ka nożna i nie każdy zdaje sobie sprawÄ™, że historia piÅ‚ki nożnej zaczyna siÄ™ cztery tysiÄ…ce lat wczeÅ›niej…
Read the rest of this entry »

Comments

Cogito ergo… Vici

Cogito ergo... Vici
Już od dÅ‚uższego czasu piÅ‚ka nożna przestaÅ‚a być – przynajmniej w krajach o dÅ‚ugich i wysokich tradycjach piÅ‚karskich – bezÅ‚adnÄ… kopaninÄ… 22 graczy (co można jeszcze dalej zauważyć w naszej ukochanej Orange Ekstraklasie). Spontaniczne i nieprzemyÅ›lane bieganie w te i wewte już nie przejdzie. Obecnie, aby wygrać mecz należy dysponować wyrafinowanym pomysÅ‚em i taktykÄ… spajajÄ…cÄ… ruchy i zachowanie wszystkich zawodników na boisku. Poniżej pragnÄ™ Wam przedstawić style gry, które miaÅ‚y jak dotÄ…d najwiÄ™kszy wpÅ‚yw na historiÄ™ piÅ‚ki nożnej. Zapraszam do lektury!
Read the rest of this entry »

Comments